PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Dit is het privacy- en cookiestatement van Marketing Denkers hierna genaamd Marketingdenkers.nl. Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle producten en activiteiten van Marketingdenkers.nl. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zijn als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Reigerstraat 13

4461RG, Goes, podcast@marketingdenkers.nl 

In dit privacy- en cookiestatement informeren wij je hoe Marketingdenkers.nl jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat we voldoen aan de verplichtingen uit de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige e-Privacyverordening).

Marketingdenkers.nl respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website. http://www.Marketingdenkers.nl is de website van Marketingdenkers.nl.

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en goed worden beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Het komt echter wel voor dat we gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een , nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van Marketingdenkers.nl. Wees je er dus van bewust dat Marketingdenkers.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

Dit zijn de persoonsgegevens die Marketingdenkers.nl kan verzamelen:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Marketingdenkers.nl van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 1. Jouw voor- en achternaam;

 2. Jouw adresgegevens;

 3. Jouw telefoonnummer;

 4. Jouw geslacht;

 5. Jouw e-mailadres;

 6. Jouw aanbeveling;

 7. Jouw IP-adres;

 8. Jouw locatiegegevens;

 9. Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 10. Gegevens over jouw surfgedrag

 11. Internetbrowser en apparaat type;

 12. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie en/of nieuwsbrief

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Marketingdenkers.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

 

Kinderen

Marketingdenkers.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Dit is waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Marketingdenkers.nl doelen hebben bepaald.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten van Marketingdenkers.nl en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Marketingdenkers.nl verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de

AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang

 2. Het gerechtvaardigd belang;

 3. Vitale belangen;

 4. Op basis van een overeenkomst;

 5. Op basis van een wettelijke plicht;Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet Marketingdenkers.nl een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel

Grondslag

1

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

2

Om contact met je te kunnen opnemen

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

4

Om eventuele producten of diensten te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor een mogelijke overeenkomst

5

Marketingdenkers.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn.

Voor het uitvoeren of naleven van een

wettelijke verplichting.

6

Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen

Gerechtvaardigd belang

7

Voor het gericht toepassen van gesponsorde campagnes

Omdat jij hiervoor (aan Facebook/Instagram/Google) toestemming hebt gegeven.

8

Om jouw aanbeveling(en)/reacties op de website of social media kanalen te kunnen plaatsen

Omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven

Hoelang jouw gegevens bewaard worden?

Marketingdenkers.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje ‘PERSOONSGEGEVENS DIE Marketingdenkers.nl KAN VERZAMELEN’ geven wij hieronder aan hoe lang wij deze bewaren:

Persoonsgegevens

Termijn of Richtlijn (als de termijn niet op voorhand te zeggen is)

Reden

1

Jouw voor- en achternaam

7 jaar

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

2

Jouw adresgegevens

7 jaar 

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden & je offline kunnen benaderen.

3

Jouw telefoonnummer

Zolang je actief lid bij ons bent tot 7 jaar erna.

Zodat wij eventuele gegevens van je terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen ter promotie of ter service

4

Jouw geslacht

Zolang je actief lid bij ons bent tot 5 jaar erna

Voor de aanhef

5

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat bij marketingdenkers of ingeschreven staat voor een van onze maillijsten tot 5 jaar erna

Zodat we je kunnen informeren, contact met je kunnen opnemen of ter gebruik van aangepaste doelgroepen in Facebook waar jij akkoord voor hebt gegeven door akkoord te aan met deze voorwaarden

6

Jouw aanbeveling/reacties

Zolang jij de toestemming niet intrekt

Zodat we de marketingdenkers verder kunnen promoten en passie voor marketing kunnen verspreiden.

7

Jouw IP-adres

Zolang je een actief account hebt bij Marketingdenkers

Marketingdenkers.nl analyseert jouw gedrag op de website/ belsoten leden-deel om daarmee de Marketingdenkers nog beter te maken.

8

Jouw locatiegegevens

180 dagen

Marketingdenkers.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en het besloten leden deel te verbeteren en content of mogelijke producten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

9

Gegevens over jouw activiteiten op de website

180 dagen

Marketingdenkers.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en het besloten leden deel te verbeteren en content of mogelijke producten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

10

Gegevens over jouw surfgedrag

180 dagen

Marketingdenkers.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en het besloten leden deel te verbeteren en content of mogelijke producten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

11

Internetbrowser en apparaattype

180 dagen

Marketingdenkers.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en het besloten leden deel te verbeteren en content of mogelijke producten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

12

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang je lid bent bij Marketingdenkers tot 5 jaar erna

Zodat we eventuele gegevens van je terug kunnen vinden en/of contact met je kunnen opnemen.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Met bedrijven (verwerkers) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marketingdenkers.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Marketingdenkers.nl (persoons)gegevens:

Derde (groepen)

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Emailmarketing systeem (Activecampaign)

Verwerker

Om nieuwsbrieven te versturen, contact op te namen

Naam, emailadres, 06-nummer

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor een goed werkende website en email

Versleutelde gegevens

SMS Marketin systeem

Verwerker

Om contact met je op te nemen

06-nummer, naam

Doorgeven gegevens aan andere landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, helaas ontkomen wij er soms niet aan om gebruik te maken van diensten van buiten de EU.  Deze bedrijven meestal gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, dat wil zeggen dat deze voldoen aan de standaarden die de AVG voorschrijft.

Wil je jouw gegevens aanpassen, inzien of verwijderen?

Wij informeren je welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Marketingdenkers.nl  in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar podcast@Marketingdenkers.nl

Marketingdenkers.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Marketingdenkers.nl.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt.

INDIENEN KLACHT

Marketingdenkers.nl wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat Marketingdenkers.nl niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Marketingdenkers.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Marketingdenkers.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Zo gaan wij om met cookies:

Marketingdenkers.nl maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. Marketingdenkers.nl maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van de website. Wij zijn dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Wij zijn ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je onze social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kunnen wij  ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen.

 

Als je via social media communiceert met ons, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van Marketingdenkers.nl zijn mogelijk ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en

cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook-pixel

Wij maken (soms) gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op onze website.

Wij gebruiken een Facebook pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);

 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/ privacy/

Liever geen cookies?

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Safety first. Onze beveiliging:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

 • De website van Marketingdenkers.nl maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • Wij werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;

 • Wij beschermen de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;

 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Marketingdenkers.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via podcast@Marketingdenkers.nl

WIJZIGINGEN

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vind je steeds op onze website.

>