https://www.youtube.com/watch?v=Bl94nfrvKXs&list=PLcIAcy_5B0E32H7OtWYVHphdfmDVicGLO ...

​Read More

https://www.youtube.com/watch?v=g8HVG0xbA_4&list=PLcIAcy_5B0E32H7OtWYVHphdfmDVicGLO&index=4 In deze aflevering spreekt Lucas van Zandvoort over zijn lessen als ervaren retail ...

​Read More

https://www.youtube.com/watch?v=SzWSWW2eZjI&list=PLcIAcy_5B0E32H7OtWYVHphdfmDVicGLO&index=5 In deze aflevering neemt High Performance Coach Paul Rulkens ons mee in de ...

​Read More